Om Meru

Meru grundades av mig, Marie Ann, med avsikten att speciellt stödja innovation inom offentlig eller politiskt styrd verksamhet.

Att arbeta för politisk innovation låter stort, men det är en stor idé vi tror på, som inspirerar och driver oss framåt. Alla stora idéer består av små steg, och vi är lika intresserade av de små stegen som de stora kliven.

För oss betyder politisk innovation att omforma det gemensamma politiska systemet så att det tjänar de som arbetar inom det och oss som medborgare. System är till för att tjäna behov – inte tvärtom. Med tiden behöver vi anpassa våra system till den verklighet vi befinner oss i, och så är det även med vårt politiska, demokratiska system.

Vi tror att nyckeln till det arbetet finns i kommunikationen mellan samhällets olika aktörer. Vi drivs därför av att utveckla det offentliga samtalet och skapa platser där vi tänker och skapar tillsammans. När vi tänker tillsammans kan vi förstå varandra – och genom förståelse kan vi agera tillsammans.

Det är egentligen ganska enkelt – vi behöver hitta fungerande sätt att förvalta och utveckla våra gemensamma intressen, dvs. hitta sätt att kommunicera och samarbeta. På Meru fokuserar vi därför på att skapa den rätta inre och yttre ”miljön” för bra, effektiva, och innovativa möten.

Marie Ann Östlund

Marie Ann Östlund

Grundare